ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 19 ก.ย. 2564, 14:26:46
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 19 ก.ย. 2564, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-09-19 11:55:26**
ZCZC FA68
030734 UTC MAY 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 37/21
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SUBMARINE CABLE
-----------------------------------------------------
1.FROM APRIL TO SEPTEMBER 2021, PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY WILL
BE FIXING 115 KV SUBMARINE CABLE SYSTEM ,BETWEEN THE FOLLOWING
POSITION (WGS84 DATUM):

1.1 09-32-24.68N 099-53-33.097E
1.2 09-32-25.329N 099-53-33.156E
1.3 09-32-25.977N 099-53-33.214E
1.4 09-32-26.626N 099-53-33.272E
1.5 09-32-27.274N 099-53-33.33E
1.6 09-32-27.923N 099-53-33.389E
1.7 09-32-28.572N 099-53-33.447E
1.8 09-32-29.22N 099-53-33.505E
1.9 09-32-29.869N 099-53-33.563E
1.10 09-32-30.517N 099-53-33.622E

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
03RD MAY 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-09-19 11:57:37**