ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 19 ก.ย. 2564, 16:07:47
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 19 ก.ย. 2564, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**C:\NAVTEX\F\SEND\O20210902114444_FA23.1**
**Start transmitting time: 2021-09-19 15:53:59**
ZCZC FA23
021200 UTC JUL 21
BKK RADIO
MMSI : 005671000
--------------------
BKK RADIO INFORMATION
NO.10/21

FOR MONITORING PERFORMANCE AND
SATISFYING ALL SHIPS OF PROVIDING
MARITIME SAFETY INFORMATION
VIA NAVTEX IN THAILAND COASTAL AREA,
BKK RADIO KINDLY REQUEST
MARINERS TO FILL OUT THE NAVTEX
FEEDBACK QUALITY FORM IN FOLLOWING

URL : WWW.CUTT.LY/NAVTEX

WE APPRECIATE YOUR KINDLY COOPERATION.

ISSUED BY:
BKK RADIO, NATIONAL TELECOM PLC.
BANGKOK, THAILAND.
02-SEP-2021

NNNN
**End transmitting time: 2021-09-19 15:55:21****C:\NAVTEX\F\SEND\O20210824101121_FA18.1**
**Start transmitting time: 2021-09-19 15:55:26**
ZCZC FA18
240257 UTC AUG 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.11/21
GULF OF THAILAND, EAST COAST
CHON BURI, SATTAHIP, AO THUG KAI TIA - LIGHT BUOY
-----------------------------------------------------
DETAIL : 1. DEGAUSSING RANGE BUOY, FL.Y.4S IN THE POSITION (WGS84 DAT
UM) LAT. 12-39.46N, LONG. 100-50.43 E HAS BEEN RELIGHTED.
2. FORMER NOTICE NO.13(T)/20 IS CANCELLED.

CHARS AFFECTED : 115 141 AND 001

SOURCE FROM : HTMS SURIYA, DATED 17TH AUG 2021

ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
23TH AUG 2021
NNNN
**End transmitting time: 2021-09-19 15:57:02****C:\NAVTEX\F\SEND\O20210702072222_FA69.1**
**Start transmitting time: 2021-09-19 15:57:07**
ZCZC FA69
030845 UTC FEB 21
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.1(T)/21
GULF OF THAILAND, EAST COAST
NONG FAEP, MAP TA PHUT, RAYONG - BUOYS
-----------------------------------------------------
DETAILS :

1. SINCE 1ST FEBRUARY 2021 AND UP UNTIL 30TH APRIL 2022,
  PTTLNG COMPANY LIMITED, HAS AND WILL HAVE BEEN CONSTRUCTING
  NONG FAEB JETTY AND LNG TERMINAL IN THE AREA MARKED BY NON-IALA
  LIGHTED BUOYS AS FOLLOWS:(WGS84 DATUM)
 
  1.1 LAT. 12-40.20N , LONG. 101-07.15 E.
  1.2 LAT. 12-40.16N , LONG. 101-07.37 E.
  1.3 LAT. 12-40.18N , LONG. 101-06.87 E.
  1.4 LAT. 12-39.64N , LONG. 101-06.79 E.
  1.5 LAT. 12-38.57N , LONG. 101-06.62 E.
  1.6 LAT. 12-37.90N , LONG. 101-06.52 E.
  1.7 LAT. 12-38.05N , LONG. 101-06.91 E.
  1.8 LAT. 12-38.59N , LONG. 101-06.97 E.
  1.9 LAT. 12-37.56N , LONG. 101-06.51 E.
  1.10 LAT. 12-37.77N , LONG. 101-06.88 E.
  1.11 LAT. 12-37.73N , LONG. 101-06.36 E.
  1.12 LAT. 12-39.11N , LONG. 101-06.71 E.
  1.13 LAT. 12-39.13N , LONG. 101-07.03 E.
  1.14 LAT. 12-39.66N , LONG. 101-07.09 E.
  1.15 LAT. 12-40.72N , LONG. 101-06.95 E.
  1.16 LAT. 12-40.65N , LONG. 101-07.46 E.

2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.

CHART AFFECTED:157 163 141 102 AND 045
SOURCE FROM :SPCC JOINT VENTURE, DATED 18TH JANUARY 2021        
   
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
3RD FEBRUARY 2021
NNNN

**End transmitting time: 2021-09-19 16:01:11**