ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 19 ก.ย. 2564, 16:08:13
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 19 ก.ย. 2564, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**Start transmitting time: 2021-09-19 15:50:18**
ZCZC FE23
190850 UTC SEP 21
BKK RADIO
MMSI: 005671000
--------------------
BROADCAST MESSAGE FOR SHIPPING

SYNOPTIC SITUATION AT 19-0300 UTC

THE SOUTHWEST MONSOON PREVAILS OVER THE ANDAMAN SEA,THE SOUTH AND
THE GULF OF THAILAND WITH THUNDERSHOWERS OVER THE SOUTH.
IN ADDITION, THE ACTIVE LOW PRESSURE CELL OVER THE MIDDLE SOUTH CHINA
SEA IS EXPECTED TO MOVE CLOSE TO THE COAST OF MIDDLE VIETNAM FROM 19
AND 20 SEPTEMBER WITH ISOLATED HEAVY RAINS FORECAST IN THE SOUTH.

24-HR FORECAST FROM 19-0600UTC
THE GULF OF THAILAND(AREA1-AND2)
ISOLATED THUNDERSHOWERS.
SOUTHWESTERLY WINDS 6-16 KNOTS OR 10-30 KM/HR
WAVE HIGHT BELOW 1 METER AND ABOVE 1 METER IN THUNDERSHOWERS.

THE ANDAMAN SEA AND
MALACCA STRAIT (AREA 3-AND 5)
ISOLATED THUNDERSHOWERS.
SOUTHWESTERLY WINDS 8-16 KNOTS OR 15-30 KM/HR.
WAVE HEIGHT ABOUT 1 METER AND 1-2 METERS IN THUNDERSHOWERS.

KOTABARU TO SINGAPORE ROUTE(AREA4)
SCATTERED THUNDERSHOWER AND ISOLATED HEAVY RAINS.
SOUTHEASTERLY WINDS 8-16 KNOTS OR 15-30 KM/HR.
WAVE HEIGHT ABOUT 1 METER AND 1-2 METER IN THUNDERSHOWERS.

TIP OF INDOCHINA
SCATTERED THUNDERSHOWERS AND ISOLATED HEAVY RAINS.
WESTERLY WINDS 8-18 KNOTS OR 15-35 KM/HR.
WAVE HEIGHT 1-2 METERS AND ABOVE 2 METER IN THUNDERSHOWERS.

SOURCE FROM:
WEATHER FORECAST DIVISION

ISSUED BY:
METEOROLOGICAL DEPARTMENT
BANGKOK,THAILAND.
NNNN
**End transmitting time: 2021-09-19 15:53:54**