ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 12 พ.ย. 2563, 15:08:29
To: กรมเจ้าท่า
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 12 พ.ย. 2563, 11:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**C:\NAVTEX\F\SEND\N20201111151802.1**
**Start transmitting time: 2020-11-12 11:50:18**
ZCZC FA48
120450 UTC NOV 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 43/20
GULF OF THAILAND, EAST COAST
SATTAHIP
-----------------------------------------------------

1. SURFACE TO SURFACE ARMAMENT EXERCISE BY ROYAL THAI NAVY
  120100 TO 120900 UTC NOV 20 IN THE FOLLOWING AREA
  (INDIAN 1975 DATUM):      
        12-42.10 N, TO 12-51.30 N
      100-40.00 E, TO 100-51.00 E
     
2. CANCEL THIS MASSAGE 121000 UTC NOV 20.

3. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
11TH NOVEMBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2020-11-12 11:51:57**