ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

พยากรณ์อากาศ และเตือนภัย(Weather Forecast Warning)

From: กรมอุตุนิยมวิทยา 13 พ.ย. 2563, 12:23:07
To: กรมเจ้าท่า
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) : MF/HF-6765.1Khz, MF/HF-8743.00 Khz
ข้อความอักษร (Message) :
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 13 พ.ย. 2563, 11:00:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง พายุโซนร้อนกาลังแรง “หว่ามก๋อ” (พายุระดับ 4)

ฉบับที่ 5 (282/2563)