ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

พยากรณ์อากาศ และเตือนภัย(Weather Forecast Warning)

From: กสท.(CAT) 16 พ.ย. 2563, 12:42:45
To: กรมเจ้าท่า, กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 16 พ.ย. 2563, 12:00:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)


**C:\NAVTEX\F\SEND\N20201028095621.1**
**Start transmitting time: 2020-11-16 11:50:18**
ZCZC FA46
160450 UTC NOV 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 41/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SURAT THANI
-----------------------------------------------------
CHART NO.204 AND 045

1. THA WRECK IS NAMED 'SUNTUDSAMUT 3' IS REPORTED TO EXISTS IN
THE APPROXIMATE POSITION 09 31 15.8 N 099 26 35.4 E

2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
26TH OCTOBER 2020
NNNN
**End transmitting time: 2020-11-16 11:51:36****C:\NAVTEX\F\SEND\D20201116113739.3**
**Start transmitting time: 2020-11-16 11:51:41**
ZCZC FD01
160420 UTC NOV 20

BKKRADO

MMSI : 005671000
------------------------------------

///MAN OVER BOARD///

ON 16-NOV-2020 AT 0050Z GOT AN INFO
AT FOLLOWING POSITION WAS THE APPROX.
THAT THE MAN FELL.

LAT 10 29 31.08 N LONG 100 21 39.60 E
BEARING 090 62 NM FROM CHOMPHON RIVER COAST

DETAIL FROM K.BOONCHAICHAROEN SHIP
VESSEL REG: 160900114

INFORM THAT ONE OF THEIR SAILORS WAS MISSING
AROURD 15-2300Z AT ABOVE POSITION.

SAILORS IS THAI MALE 43 Y.O.

FROM SARMAP SIMULATOR IN NEXT 48 HR.

17-0500Z TO 2300Z
SAILORS SHOULD DRIFT TO THE WEST FROM THE ABOVE POSITION
ABOUT 3.7 NM

18-0500Z TO 2300Z
SAILORS SHOULD CONTINUE DRIFT TO SOUTHWEST FROM THE PREVIOUS POSITION
ABOUT 3.8 NM

SAR UNIT IS ON OPERATION.
INFORM TO ALL NEARBY SHIP.
IF FOUND PLS, CONTACT COAST STATION IMMEDIATELY.

FOR FURTHER INFO WILL BE BROADCATED.

THANK YOU

-------------------------------------

NNNN
**End transmitting time: 2020-11-16 11:54:10****C:\NAVTEX\F\SEND\D20201116113621.3**
**Start transmitting time: 2020-11-16 11:54:15**
ZCZC FD00
160420 UTC NOV 20

BKKRADO

MMSI : 005671000
------------------------------------

///MAN OVER BOARD///

ON 16-NOV-2020 AT 0050Z GOT AN INFO
AT FOLLOWING POSITION WAS THE APPROX.
THAT THE MAN FELL.

LAT 10 29 31.08 N LONG 100 21 39.60 E
BEARING 090 62 NM FROM CHOMPHON RIVER COAST

DETAIL FROM K.BOONCHAICHAROEN SHIP
VESSEL REG: 160900114

INFORM THAT ONE OF THEIR SAILORS WAS MISSING
AROURD 15-2300Z AT ABOVE POSITION.

SAILORS IS THAI MALE 43 Y.O.

FROM SARMAP SIMULATOR IN NEXT 48 HR.

17-0500Z TO 2300Z
SAILORS SHOULD DRIFT TO THE WEST FROM THE ABOVE POSITION
ABOUT 3.7 NM

18-0500Z TO 2300Z
SAILORS SHOULD CONTINUE DRIFT TO SOUTHWEST FROM THE PREVIOUS POSITION
ABOUT 3.8 NM

SAR UNIT IS ON OPERATION.
INFORM TO ALL NEARBY SHIP.
IF FOUND PLS, CONTACT COAST STATION IMMEDIATELY.

FOR FURTHER INFO WILL BE BROADCATED.

THANK YOU

-------------------------------------

NNNN
**End transmitting time: 2020-11-16 11:56:45**