ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ อาทิ สิ่งผิดปกติของเครื่องหมายทางเรือและที่หมายอันตรายในทะเล การซ้อมยิงปืน

From: กสท.(CAT) 16 พ.ย. 2563, 16:54:57
To: กรมอุทกศาสตร์
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) : MF/HF-518.000 Khz (Navtex)
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 16 พ.ย. 2563, 15:50:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

**C:\NAVTEX\F\SEND\A20201113153237.1**
**Start transmitting time: 2020-11-16 15:50:17**
ZCZC FA50
160850 UTC NOV 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NAVIGATIONAL WARNINGS
TH NAV WARN 45/20
GULF OF THAILAND, EAST COAST
SATTAHIP
-----------------------------------------------------

1. SURFACE TO SURFACE ARMAMENT EXERCISE BY ROYAL THAI NAVY
  0200 TO 0900 UTC DAILY 18 AND 27 NOV 20 IN AREA BOUNDED
  BY (INDIAN 1975 DATUM):      
        12-42.10 N, TO 12-51.30 N
      100-40.00 E, TO 100-51.00 E
     
2. CANCEL THIS MASSAGE 271000 UTC NOV 20.

3. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY
 
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
12TH NOVEMBER 2020
NNNN

**C:\NAVTEX\F\SEND\O20200724180326.1**
**Start transmitting time: 2020-11-16 15:55:25**
ZCZC FA33
160850 UTC NOV 20
BKK RADIO MMSI:005671000

NOTICE TO MARINERS
NO.19(T)/20
GULF OF THAILAND, WEST COAST
SONGKHLA, KKHAO TANGKUAN - LIGHT
-----------------------------------------------------
DETAILS :

1.KHAO TANGKUAN LIGHT,FL.(4)30S 10M 25M, IN THE POSITION(WGS84 DATUM)
LAT. 07-12 37.71 N. LONG.100-35 21.42 E HAS BEEN EXTINGUIHED.
2.MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.

CHART AFFECTED: 229A 229 205 206 AND 045

SOURCE FROM : SONGKLA BYDROGROGRAPHIC STATION, DATE 24TH JULY 2020.
           
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
24TH JULY 2020
NNNN

**End transmitting time: 2020-11-16 15:57:09**


**End transmitting time: 2020-11-16 15:51:59**