จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564, 01:21:14

จำนวนเรือทั้งหมด 87,721 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
1 345700656 เผ่าวัฒนา 2
PHAOWATTHANA 2
19.8 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงใช้ดูดทราย (แม่น้ำ)
2 620001048 ฟ. 233
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
3 605400641 โนรียาห์
3.63 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
4 615000095 เพชรนาวา
5.23 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
5 620000987 ฟ.228
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
6 381000581 พรทองดีทวีทรัพย์
PHORNTHONGDITHAWISAP
3.47 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
7 375701218 ขจร
KHACHON
14.71 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงใช้ดูดทราย (แม่น้ำ)
8 606300878 อิงจันทร์
1.34 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
9 620000961 ฟ.226
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
10 620001022 ฟ.227
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
11 505150091 สกา
3.27 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญกีฬา(เรือเร็ว)
12 555103086 ออพติมัส
OPTIMUS
18.2 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
13 585402698 น้องนานา
5.07 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
14 565100763 อันดามัน แรนเจอร์
ANDAMAN RANGER
17.11 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
15 605400633 ณิชาณันท์
3.26 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
16 620001080 ฟ. 235
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
17 620001064 ฟ.239
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
18 586500415 บางขุนเทียน
.53 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
19 626700941 บีบีบี โบ๊ต
.94 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา (เรืออื่นๆ)
20 575001490 วันใหม่ทัวร์
4.57 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เพลาใบจักรยาว)
21 550001996 นาวาพนม 11
3.23 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
22 551200307 นาวาท่าพระ
NAWATHAPRA
4.13 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
23 546202742 เอ๊นจี่
2.85 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญกีฬา(เรือเร็ว)
24 620001129 ฟ. 230
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
25 520083015 นาวาพนม
3.62 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)