จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:12:54

จำนวนเรือทั้งหมด 1,943 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
1 575200866 คิรี โมอนา
17.82 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้าทั่วไป
2 607200534 สำราญพรม
.79 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
3 368000465 วัฒนาธร 9
125.34 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้าทั่วไป
4 621500134 ทป.นรชัย
.63 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
5 403700784 พิกุลทอง
PHIKUNTHONG
.82 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
6 621500126 ทป.เพชรนางพญา
1.62 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
7 586502792 กมนทรรศน์
18.91 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้า
8 571500248 ท.น้องฟิล์ม
T.NAYFAM
.73 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า
9 617100362 เด่นนที 2
.95 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
10 617100388 จารุกิตติ์ 1
.7 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
11 537100331 เจ้าแม่บัวคำ
1.25 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า
12 343400755 โกสินธ์
KOSIN
1.4 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า
13 611500271 ทป.อนันต์โชค
TB.ANUNCHOK
.75 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
14 611500132 จันสีทอง
JANSEETHONG
.5 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
15 611500182 เดอะคอป
THECOP
.15 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
16 287307320 แสงชัย 3
SAENGCHAI 3
3.4 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า
17 277318735 แสงชัย 1
5.54 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล บรรทุกสินค้า
18 317101250 แสงชัย 2
SAENGCHAI 2
16.94 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล บรรทุกสินค้า
19 491501093 ยี่สกไทย
.38 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า
20 611500205 เขียวมณีแดง
KUNGMANEEDANG
.57 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
21 611500085 น้ำยา
NANGYA
.47 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
22 384100623 สกุลสาย 2
SAKUNSAI 2
7.6 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้า
23 560003877 Brilliant
Brilliant
998 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้า
24 515580329 อินตัน
1.61 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้า
25 625400611 คุณวา
3.19 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)