จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 14:42:03

จำนวนเรือทั้งหมด 3,197 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
1 620001129 ฟ. 230
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
2 620001103 ฟ. 236
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
3 620001098 ฟ.231
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
4 620001072 ฟ. 240
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
5 620001153 ฟ. 234
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
6 620001145 ฟ. 232
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
7 620001137 ฟ.237
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
8 620001111 ฟ. 238
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
9 620001056 ฟ.229
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
10 620001048 ฟ. 233
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
11 620000987 ฟ.228
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
12 620000961 ฟ.226
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
13 620001022 ฟ.227
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
14 620001080 ฟ. 235
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
15 620001064 ฟ.239
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
16 564200170 ศุภวารี
19.67 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล เรือขุด
17 567200014 ก.เจริญทรายทอง 2
16.34 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล กิจการพิเศษ
18 515480595 นิวเฟิร์นคิงมารีน
114 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สนับสนุนกิจกรรมเรือแคนู
19 465401223 นิวเฟิร์นซีแคนู
NEWRFIRNSIAEKHNU
35 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สนับสนุนกิจกรรมเรือแคนู
20 438600749 ร.รุ่งเจริญรัตน์
R.RUNGCHAROENRAT
84.34 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
21 269020386 ไชยคราม
CHAIKHRAM
19.36 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
22 611500823 โยธินรุ่งเรือง
YOTINRUNGREANG
2.98 GT เรือกลลำน้ำ ดัน-ลากจูง
23 627100225 น้องฟัน
11.18 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล กิจการพิเศษ
24 627100241 น้องทับทิม
10.4 GT เรือกลลำน้ำ กิจการพิเศษ
25 623100192 ท.กวิตา 99
1.37 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต กิจการพิเศษ