จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:59:55

จำนวนเรือทั้งหมด 57,260 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
26 586106075 อ. อุดมสิน
OR.UDOMSIN
14.8 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
27 584403154 ยอดเฮง
YODHENG
13.26 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
28 586407510 ส.พรวารีย์
S.PORNVAREE
15.1 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
29 556302293 ป.ยิ่งเจริญ
P.YENGJAREEN
26.98 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
30 554010337 เอกวารี 1
EAKWAREE 1
18 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
31 566400263 ป.อนุศักดิ์ 1
P.ANUSAK 1
13.67 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
32 554009467 ชูศิลป์ทอง
CHUSINTHONG
23.61 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
33 546202035 โชคณัฐวิชช์
CHOKNATCHAWIT
28.83 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
34 546400073 โชคสิริน
CHOKESIRIN
11.3 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
35 514080936 ศ.ศักดิ์เจริญ 3
SOR.SUKCHAROEN 3
13.17 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
36 493100720 โชคจักรรินทร์
CHOKJUKKARIN
10.07 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
37 312303182 โชคดีสมุทร
CHOKDEESAMUT
29.26 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
38 312004291 พรวารินทร์ 2
PHORNWARIN 2
14.02 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
39 302001495 อ่าวทอง
AOWTHONG
22.66 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
40 130908679 ป.สุวรรณ
POR.SUWAN
23.06 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
41 121001101 ต.สุวรรณทวี 98
25.87 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
42 259016822 พรสนสุวรรณ
PHONSONSUWAN
23.67 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
43 269605178 สินนาวา 2
SINNAWA 2
10.28 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
44 109002377 แดงพญา
DAENGPHAYA
22.52 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
45 227609584 ศักดิ์สาคร 4
SAKSAKORN 4
24.81 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
46 442300636 ต่อทรัพย์ 2
TORSUP 2
24.76 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
47 392103025 ม.โชคอัจฉรา 1
CHOKACHARA 1
23.09 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
48 392005748 นภาพร 2
NAPHAPHORN 2
27.65 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
49 399001143 ลาภมหาชัย
LAPMAHACHAI
15.14 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
50 392301209 ส.เพชรมณีนำโชค
S.PHETMANINAMCHOK
17.24 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง