จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:41:01

จำนวนเรือทั้งหมด 12,651 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
26 398301540 พอนทูน 4
PHONTHUN 4
3.02 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
27 388301239 พอนทูน 2
PHONTHUN 2
1.7 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
28 448300781 พอนทูน 5
PHONTHUN 5
2.83 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
29 603101835 ก.ปะการัง 88
4.11 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
30 388301247 พอนทูน 3
3.02 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
31 291132127 ส ศิริมงคล 2
S SIRIMONGKHON 2
9.89 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
32 422100896 โชคมานะ 3
CHOKMANA 3
4.55 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
33 613601007 วันดี 99
1.59 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
34 596400073 สองน้ำ 5
4.74 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
35 615200394 เรียวร็อค
5.37 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
36 543600145 วันดี 29
1.13 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
37 533600101 วันดี 7
2.38 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
38 573600010 วันดี 55
1.56 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
39 596400057 สองน้ำ 3
9.32 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
40 596400081 สองน้ำ 8
5.3 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
41 506450583 สองน้ำ 1
9.36 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
42 452300442 คลองเจ้า
KLONGCHAO
4.46 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
43 605400722 กรรณิการ์ พี.อาร์.
3.43 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
44 585503787 มาริณีทราเวล
15.51 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
45 596400065 สองน้ำ 4
5.82 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
46 596400049 สองน้ำ
4.74 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
47 553600121 วันดี 44
1.39 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
48 533600143 วันดี 14
2.38 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
49 545200187 มุกศรี 2
3.53 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เพลาใบจักรยาว)
50 506450591 สองน้ำ 2
5.24 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)