จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:36:23

จำนวนเรือทั้งหมด 7,103 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
26 617100192 ธนโชค 1
.36 GT เรือกลลำน้ำ สำราญและกีฬา(เรือเจ็ตสกี)
27 607100027 เจ้าปู่ภูทอง 2
.43 GT เรือกลลำน้ำ สำราญและกีฬา(เรือเจ็ตสกี)
28 607100116 ธนโชค
.65 GT เรือกลลำน้ำ สำราญและกีฬา(เรือเจ็ตสกี)
29 607100035 พัศพงษ์
.45 GT เรือกลลำน้ำ สำราญและกีฬา(เรือเจ็ตสกี)
30 577100240 หยกนำชัย
.57 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
31 567100214 ส.แสงแก้ว
.57 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
32 613300122 พลกูล
POLKUL
4.07 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
33 587100357 X-4
.25 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
34 546500491 ทีคกะไดฟ
3.65 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญกีฬา(เรือเร็ว)
35 625100732 วาสนา
WASSANA
.55 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต เจ็ตสกีเพื่อเช่า
36 532300342 สุภธนกร
2.3 GT เรือกลลำน้ำ สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
37 516280265 อารดา 2
.4 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
38 604200420 ช.สมุทรทัวร์ 6
16.92 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา (เรืออื่นๆ)
39 576207683 สุวิจักรณ์ 1
SUVIJUK 1
3.37 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต กิจการพิเศษ (เจ็ตสกีเพื่อเช่า)
40 611500920 ทป.ฮันเตอร์
TP.HUNTER
.98 GT เรือกลลำน้ำ สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
41 587100276 จัมหม่ำ
.82 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
42 597400393 ทำบุญร่วมชาติ
.46 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
43 597100139 ลำปาว 1
.49 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
44 597100147 ลำปาว 2
.43 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
45 597400482 สายรุ้ง
.21 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(สกูตเตอร์)
46 597400319 ข้าวหอม
.46 GT RIVER สำราญกีฬา(สกูตเตอร์)
47 520081275 ลำเกล็ด
1.97 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญกีฬา(เรือเร็ว)
48 626700991 ก้อง ฟิชชิ่ง 1
.61 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา (เรืออื่นๆ)
49 515181913 บลูโน่
BLUE NOZE
4.92 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล สำราญและกีฬา(เรือใบ)
50 624000078 ป.ปลา
3.11 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)