จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:45:04

จำนวนเรือทั้งหมด 3,186 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
26 409000629 อมรรัตน์
AMORNRAT
13.77 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
27 576701881 ดีฟซี
DEEPSEA
12.89 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
28 500052094 สายชล มารีน
23 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ส่งกำลังบำรุง
29 241800136 สุทธิโชติรุ่งเรือง
SUTTHICHOTRUNGRUANG
9.47 GT เรือกลลำน้ำ ดัน-ลากจูง
30 210915487 ส.พรศิริรุ่งเรือง
S.PHORNSIRIRUNGRUANG
37.24 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
31 603300057 ส.ชัยนำโชค 1
SOR.CHAINUMCHOCK 1
20.5 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
32 412100721 น้องอ้น
NONGON
1.25 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต กิจการพิเศษ
33 361000757 นนทรี 1
NONTRI 1
37.51 GT เรือกลลำน้ำ ดัน-ลากจูง
34 361005066 นนทรี 2
NONTRI 2
37.51 GT เรือกลลำน้ำ ดัน-ลากจูง
35 626500294 ที ซี เอส 001
41.75 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล กิจการพิเศษ
36 626500309 ที ซี เอส 002
41.75 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล กิจการพิเศษ
37 556500469 รุ่งสุริยา 2
ROONSURIYA 2
9.68 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
38 590000029 พี.แอล.ที. 101
49 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
39 340900023 ส.ชาติวารี
9.94 GT เรือกลลำน้ำ ดัน-ลากจูง
40 490000337 พ.ภัทรรุ่งเรือง 1
40.9 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
41 401300025 ส.ภัทรรุ่งเรือง
S.PHATTHARARUNGRUANG
17.6 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
42 459201746 เจ โอเวอร์ซี
J. OWERSI
21 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-จูง
43 540001237 แทนคุณ
27.96 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
44 620001721 โยธา สวนหลวง 1
2.5 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
45 460000462 ภาวนีย์ 2
T.DAMRONGSAMUT 9
59 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
46 625200744 อันดามันระนอง 1
30.5 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
47 453100219 พีระพงษ์ 4
PHIRAPHONG 4
1.77 GT เรือกลลำน้ำ ดัน-ลากจูง
48 487400138 มีมานะ 3
4.23 GT เรือกลลำน้ำ ดัน-ลากจูง
49 536100061 น้ำพอง 3
2.6 GT เรือกลลำน้ำ กิจการพิเศษ
50 421002095 เจิ้งเจา
426 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต กิจการพิเศษ