จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:11:59

จำนวนเรือทั้งหมด 966 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
26 624100072 ตรวจประมงทะเลปัตตานี 01
.67 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
27 620003309 อช.พีพี 12
5.11 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
28 625400996 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 4
4.69 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
29 620003587 ป่าชายเลน 09
2.45 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
30 620003561 ป่าชายเลน 02
2.45 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
31 620003537 ป่าชายเลน 03
2.45 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
32 620003553 ป่าชายเลน 08
2.45 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
33 623300328 ธาราศิริ
TARASIRI
3 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
34 411001461 ตรวจประมงทะเล 620
TUATPRAMONGTHALE 620
71.02 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
35 626400606 อช.เขื่อนศรีนครินทร์
2.08 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
36 626400591 อช.เขาใหญ่
2.08 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
37 626400583 อช.ปางสีดา
2.08 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
38 560003770 ศุลกากร 804
CUSTOMS 804
90 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
39 381001024 ศุลกากร 803
SUNLAKAKORN 803
86.35 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
40 546203895 อบจ.ปะการัง 3
1.03 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
41 514380302 ท่าตะเภา 2
.75 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
42 211019632 ศุลกากร 218
SULLAKAKORN 218
3.29 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
43 630100030 ตรวจการณ์เจ้าท่า 2103
3.82 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
44 626500626 อบต.หนองปรือ
11.67 GT เรือกลลำน้ำ ดับเพลิง
45 331001082 ศุลกากร 349
SUNLAKAKON 349
6.57 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
46 351003444 ศุลกากร 609
SULAKAKON 609
43.99 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
47 381000735 ศุลกากร 702
SULLAKAKORN 702
70.63 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
48 570001348 ศุลกากร 379
6.89 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
49 623100427 เจ้าท่า 298
JAOTHA 298
.48 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
50 510082114 เจ้าท่า 246
1.43 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ