จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:05:55

จำนวนเรือทั้งหมด 235 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
26 391004155 ครอบครัวขนส่ง 18
KHROPKHRUAKHONSONG 18
19 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
27 311004913 ริเวอร์ ไรเดอร์
RIVER RIDER
21 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
28 388400017 ราชา 1
RAJA 1
1141 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะ
29 388400025 ราชา 2
RAJA 2
1044.92 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะ
30 331000028 ราชา 3
RACHA 3
986.32 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะ
31 600000690 บางกอก คาแนล 4
24.29 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
32 600000682 บางกอก คาแนล 3
24.03 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
33 600000674 บางกอก คาแนล 2
24.03 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
34 321001810 สิทธิโชค 34
17.96 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสารและสินค้า
35 600001450 ROYAL 3
ROYAL 3
477 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือโดยสารความเร็วสูง)
36 500053862 ซีทรานเฟอร์รี่ 7
SEA TRAN FERRY 7
815 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะ
37 431001164 เกียรติชูชัย 19
KIANCHUCHAI 19
38 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
38 361005969 นำโชคชัย 6
NAMCHOKCHAI 6
20.76 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
39 311000016 วังทอง
WANGTHONG
638.98 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะ
40 451001558 เกษรเจริญ 3
KESORNJAROEN 3
247 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน
41 251031276 สิทธิโชค 16
SITTHICHOK 16
15.92 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
42 500818123 สิทธิโชค 30
SITTHICHOK 30
24.16 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
43 251031242 สิทธิโชค 17
SITTHICHOK 17
33.73 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
44 600001604 บางกอก คาแนล 6
26.85 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
45 600001599 บางกอก คาแนล 5
26.54 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
46 470002149 ราชา 5
RACHA 5
928 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะ
47 530003164 อาร์ 9
R 9
1168 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะ
48 241028271 วังใน
WANGNAI
794.63 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะ
49 590002827 นำโชคชัย 10
31.25 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
50 386000015 ราชา 6
RACHA 6
1009.5 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะ