จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:38:19

จำนวนเรือทั้งหมด 57,260 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
57251 546101742 กิตติพศนำโชค
1.96 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
57252 546101962 ธ.โชคธิดาพร
2.32 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
57253 556103932 กุ๊กนำโชค
2.09 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
57254 586404295 ส.เทียนชัย 1
5.27 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
57255 586106180 โชคน้องแพน 2
3.41 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
57256 576101780 พ.โชคกมลลักษณ์
2.29 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
57257 586100419 เพิ่มพูนโชคลาภ
1.99 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
57258 596100788 นำโชคพรชัย
1.71 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
57259 596100982 นาวิกนำโชค
3.55 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
57260 636421044 โชคน้องพริม
3.17 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง