จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:31:54

จำนวนเรือทั้งหมด 7,103 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
7001 646201072 ปรีญาภรณ์ โชควารี
2.87 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7002 646201161 สวง ฟิชชิ่ง
1.29 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7003 646201080 ก.บุญรอด 2
4.26 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7004 646201137 ดนุพล ฟิชชิ่ง
.79 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7005 646201064 อเล็กซ์ ฟิชชิ่ง
3.69 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7006 646201056 ธนัศร
3.29 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7007 646201153 หมากสด
.97 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7008 646201103 ว.เดือนเพ็ญ
.73 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7009 646201129 โดม99
4.73 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7010 646201098 อีสเทริ์น สมาร์ท ซิตี้
.3 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา (เรืออื่นๆ)
7011 646102503 แหลมฉบังวารี
LEAMCHABUNG WAREE
4 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา (เรืออื่นๆ)
7012 646102498 กุลปริยาวารี
KUNPRIYA WAREE
4.01 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา (เรืออื่นๆ)
7013 645101384 ดับเบิ้ล โอ เซเว่น
DOUBLE O SEVEN
25.52 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)
7014 643201219 น.ภวัต
2.17 GT เรือกลลำน้ำ สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7015 643100900 ลูฟี่ 1
LUFY 1
3.04 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7016 636707018 ฟอร์ เฟรนด์ 4
FOR FRIEND 4
.52 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเจ็ตสกี)
7017 516781025 แสนสนุก
SANSANUK
13.53 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือใบกล)
7018 646301458 ป.ปลาทูซ่า
1.98 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7019 646301440 ตะวันแดงขลุง
3.09 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7020 626301014 หมาอีแงว
MAH E NGAW
3.22 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7021 606300268 หนุ่มมารีน 2
1.06 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7022 606301133 น้องทรัพย์ 99
1.62 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7023 606300690 หนุ่มมารีน 9
1.24 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7024 626300678 ต้นน้ำ
3.5 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
7025 646301432 เมานม
2.37 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)