จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:44:06

จำนวนเรือทั้งหมด 3,197 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
51 620001852 สำนักงานเขตหลักสี่ 3
3.62 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
52 620001844 สำนักงานเขตหลักสี่ 4
3.62 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
53 625300243 สินเพชรรัตน์ 11
SINPETCHARAT 11
34.2 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
54 606100731 ส.มหาโชค 2
5.08 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
55 606100749 ส.มหาโชค 3
8.89 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
56 620002010 ฟ. 252
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
57 620002094 ฟ. 253
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
58 620002117 ฟ.279
3.23 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
59 620002086 ฟ. 278
3.23 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
60 620002060 ฟ. 254
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
61 620002044 ฟ. 284
3.23 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
62 620001933 ฟ. 243
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
63 620002078 ฟ.280
3.23 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
64 620002036 ฟ. 283
3.23 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
65 620001959 ฟ. 247
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
66 620001894 ฟ. 242
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
67 620001909 ฟ. 248
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
68 620001983 ฟ. 250
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
69 620002109 ฟ. 281
3.23 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
70 620001967 ฟ. 245
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
71 620001941 ฟ. 241
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
72 620001925 ฟ. 244
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
73 620002125 ฟ.255
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
74 620002028 ฟ. 282
3.23 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช
75 620002052 ฟ. 251
4.55 GT เรือกลลำน้ำ ขนขยะและวัชพืช