จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564, 23:38:13

จำนวนเรือทั้งหมด 87,306 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
87051 566300675 พันธมิตรนาวี
2.55 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87052 328200651 พีพี ปาล์มบีช
P.P.PLAMBEACH
17.93 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้าทั่วไป
87053 158002154 สุวัฒน์นาวา 1
SUWATNAVA 1
36.27 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 1 ทำการประมง
87054 601200146 เกวรี 1
KAEWAREE 1
186 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้าห้องเย็น
87055 339001303 ทัตเทพ 55
TATTEP 55
30.73 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 1 ทำการประมง
87056 570000114 บิ๊กซี 20
BIG SEA 20
1148 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
87057 139000892 บ.พิชัยสมุทร 10
P. PICHAISAMUTH 10
76.36 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 1 ทำการประมง
87058 269020297 ป.ทรัพย์อนันต์ 7
P.SAPANAN 7
22.55 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
87059 209002441 ป.โชคเจริญทรัพย์
P.CHOKCHAREANSUP
24.42 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
87060 566203182 ประเสริฐ วารี
2.38 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87061 566203572 ส.บุญสุข
2.26 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87062 554204601 อ.น้องเวฟ
1.43 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87063 269017210 ไพรัชนาวา
PHAIRAT NAWA
27.42 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
87064 292035035 โชคทรัพย์เจริญ
CHOKSAPCHAROEN
12.37 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง (ปั่นไฟ)
87065 644100157 ต.634
3.77 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
87066 583106856 โชคอารีทรัพย์
3.6 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87067 566203247 ย่องสมุทร
1.21 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87068 583108890 โชคธีรพงษ์
1.17 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87069 566203124 พรอำไพ
3.42 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87070 566203912 ส.ณฐชัย
1.13 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87071 566203140 ศิรินาวา
2.38 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87072 645400306 ราซันยา
1.17 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
87073 544013553 ป.ทรัพย์อนันต์ 17
POR.SUPANAN 17
20.92 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
87074 636209816 ปัณณทัต 1
3.11 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
87075 536201249 น้องเนย
1.15 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง