จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 23:50:38

จำนวนเรือทั้งหมด 87,426 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
87076 576405087 โชคอนัญพร
8.95 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87077 564105574 อาบะโอเล่
1.64 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87078 564103085 ม. รุ่งหนึ่ง
1.8 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87079 550003223 จากัวร์ 21
1088 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
87080 550003338 จากัวร์ 30
JAGUAR 30
1088 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
87081 562300364 เอ พี เอส 3
28.83 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
87082 550003215 จากัวร์ 20
JAGUAR 20
1088 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
87083 550003231 จากัวร์ 22
JAGUAR 22
1088 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
87084 550003299 จากัวร์ 28
JAGUAR 28
1088 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
87085 554010696 ลาภอนงค์
1.51 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87086 560002821 แก่นตะวัน
2517 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ปั้นจั่น
87087 338301954 โชคเรณู 5
CHOKRENU 5
29.31 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
87088 550003304 จากัวร์ 29
JAGUAR 29
1088 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
87089 564102877 กูแอมายูยายอ
1.6 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87090 550000542 จากัวร์ 17
JAGUAR 17
1088 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
87091 555100868 เจ็ด
SEVEN
17.97 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
87092 546701398 สนามยิงปืนเกาะล้าน 2
25.88 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
87093 480002476 เพชรชาญชัย
PETCHCHANCHAI
855.8 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
87094 160910101 ทรายนาวี 17
SAINAWEE 17
36.04 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 1 ทำการประมง
87095 546402782 บุญธรรมพาโชค
BOONTHAMPHACHOKE
1.95 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87096 627100429 ตรวจประมงน้ำจืดปากมูล 03
.78 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
87097 544003281 น.วีรศักดิ์
10.17 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
87098 505151411 โมจิโตะ
MOJITO
4.71 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
87099 500056268 แสวงการ 9
6.1 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
87100 430900705 เอส.พี. 50
S.P. 50
933.91 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป