จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:58:14

จำนวนเรือทั้งหมด 87,426 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
87301 563100644 ก.โชคกมลชนก
7.45 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87302 338000671 ทรัพย์สุรเดช 8
THABSURADET 8
69.03 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 1 ทำการประมง
87303 319001896 โชคนิรันดร์ 11
CHOKRNIRUN 11
38.1 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 1 ทำการประมง
87304 580001811 พีลาทัส 45
Pilatus45
1001 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกก๊าซเหลว
87305 574100136 ม.ยากี
.92 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87306 583400763 ก.ช่อสมุทร
4.1 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87307 637100162 สมศรี 2
3.84 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
87308 556302031 ม.พรมงคล
2.8 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87309 636319433 โชคณัฐภัทรนาวี
2.88 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
87310 646301505 ประสงค์ นำโชค 1
1.75 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
87311 586302833 โชคธนันท์ธร 2
1.33 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87312 564301502 โรจน์วิรุฬห์ 19
ROTWIRUT 19
21.55 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
87313 576406716 ลีลาวดี 99
LEELAWADEE 99
28.31 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
87314 646301490 แอบไธสง
1.57 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
87315 555402511 ว.ดีนัส
1.6 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87316 209003887 หวันเจริญวาริน
HWANCHAROENVARIN
26.31 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
87317 496400226 ไอเล สปีดโบ๊ท
3.13 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
87318 545103000 ไคมานา
KAIMANA
4.93 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)
87319 494200303 บิ๊กบลูไดวิ่ง
57.92 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
87320 535400515 ซารีญา
1.75 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
87321 452300256 เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช 1
KAOKUTAOPHRAOBIT 1
8.64 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
87322 500050953 ทรงพรทรัพย์ทวี 2
925 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
87323 645101423 สไปเดอร์ ควีน
SPIDER QUEEN
11.67 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
87324 466400262 ส.สายลม
S.SAILOM
22.34 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
87325 635516105 ธนัสสรณ์ 99
17.89 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)