จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:41:30

จำนวนเรือทั้งหมด 966 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
926 646501383 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 6806
3.68 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
927 646501422 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 6801
3.68 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
928 636502395 ฉลามขาว 112
4.59 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
929 637300144 เทพวารีศรีสกล 1
TAYP WA-REE SEE SAKHON 1
2.31 GT เรือกลลำน้ำ กู้ภัย
930 637300152 เทพวารีศรีสกล 2
TAYP WA-REE SEE SAKHON 2
2.31 GT เรือกลลำน้ำ กู้ภัย
931 642302541 รังสิตใต้ 1
.79 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
932 627215850 เรือตรวจประมงน้ำจืดลำนางรอง 11
2.81 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
933 590003352 ตรวจประมงน้ำจืดลำนางรอง 03
.82 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
934 627215842 เรือตรวจประมงน้ำจืดลำนางรอง 12
2.81 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
935 586702944 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 306
6.86 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
936 480001438 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 603
67 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
937 490001074 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 401
26 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
938 550001849 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 106
3.46 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
939 646702450 อ่าวพังงา 3801
11.33 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
940 627100437 ตรวจประมงน้ำจืดปากมูล 04
.99 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
941 596500263 ตรวจประมงทะเล 116
.31 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
942 371002743 ตรวจประมงทะเล 209
TRUATPRAMONGTHALE 209
4.34 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
943 351001612 ตรวจประมงทะเล 609
TRUATPRAMONGTHALE
73.75 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
944 510083738 ตรวจประมงทะเล 221
6.11 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
945 600000098 ตรวจประมงทะเล 326
4.35 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
946 610002929 สตม.2-06 บึงกาฬ
2.89 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
947 646702468 ศทล.ที่ 3 381
11.33 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
948 646702442 อช.สุรินทร์ 382
11.33 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
949 550002756 กฟผ. 113
3.29 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
950 627100411 ตรวจประมงปากมูล 12
2.88 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ