จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:35:29

จำนวนเรือทั้งหมด 1,938 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
1926 530000904 ภูรีมาศ
BHUREEMAS
5683 GT เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ บรรทุกน้ำมันหรือสารเคมี
1927 546701398 สนามยิงปืนเกาะล้าน 2
25.88 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
1928 451001752 ยูนิค 14
UNIQUE 14
1324 GT เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง บรรทุกก๊าซเหลว
1929 627300207 นำโชคสุนทร 13
NAM CHOK SUNTHORN 13
114 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้าเทกอง
1930 590003784 วี.แอล. 18
V.L. 18
1477 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
1931 536104031 ภานิชา
PHANICHA
214 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
1932 516180384 มาโคโปโล 10
74.96 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้า
1933 606100846 อ.แอ้วนำทรัพย์
12.75 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้าทั่วไป
1934 496100355 มาโคโปโล 9
MACOPOLO 9
28.46 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้า
1935 580001811 พีลาทัส 45
Pilatus45
1001 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกก๊าซเหลว
1936 567000202 ทองไพบูลย์
178 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกสินค้าทั่วไป
1937 410900303 พลอยไพลิน
PLOYPAILIN
279 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง
1938 557300139 อิมปอร์ต 3
143 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล บรรทุกยานพาหนะ