จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564, 01:01:37

จำนวนเรือทั้งหมด 12,670 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
1 605400633 ณิชาณันท์
3.26 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
2 551200307 นาวาท่าพระ
NAWATHAPRA
4.13 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
3 625300170 ศิริวัฒน์ 2
5.91 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
4 506250080 ต้นเสม็ด
TOUNSAMET
2.63 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
5 555103086 ออพติมัส
OPTIMUS
18.2 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
6 565100763 อันดามัน แรนเจอร์
ANDAMAN RANGER
17.11 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
7 590002796 นาวาพนม 9
3.53 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
8 381000581 พรทองดีทวีทรัพย์
PHORNTHONGDITHAWISAP
3.47 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
9 550001996 นาวาพนม 11
3.23 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
10 520083015 นาวาพนม
3.62 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
11 615000095 เพชรนาวา
5.23 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
12 575001490 วันใหม่ทัวร์
4.57 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เพลาใบจักรยาว)
13 615400588 ฟาดีนาล
3.62 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
14 605400641 โนรียาห์
3.63 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
15 593100145 โลมาไดร์
31.79 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
16 584602407 โชคพงศธร
CHOKPONGSATON
5.13 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เพลาใบจักรยาว)
17 482300537 อาชาเรซซิ่ง
ARCHARACING
.7 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร(เพลาใบจักรยาว)
18 485300285 รุ่งอัมรินทร์ 2
RUNGAMRIN 2
18.11 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
19 466200670 ต้นเสม็ด 1
TONSAMED 1
4.69 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
20 575201472 ส.สุภาพร 3
15.7 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
21 515182139 โชคธนพล 3
6.47 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
22 583104430 โลมาไดร์ 55
23.62 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร
23 555205553 โชคการันต์
4.19 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เพลาใบจักรยาว)
24 603101835 ก.ปะการัง 88
4.11 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
25 398301532 พอนทูน 1
PHONTHUN 1
3.02 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร