จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564, 00:33:20

จำนวนเรือทั้งหมด 4,319 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
1 345700656 เผ่าวัฒนา 2
PHAOWATTHANA 2
19.8 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงใช้ดูดทราย (แม่น้ำ)
2 375701218 ขจร
KHACHON
14.71 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงใช้ดูดทราย (แม่น้ำ)
3 621228766 แดนรุ่งเรือง 4
18.92 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ดูดทราย
4 490001993 ไชยมงคล
174.21 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
5 341000737 บุปผารุ่งเรือง 2
BUPPHARUNGRUANG 2
256 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
6 341200670 ดอนรุ่งเรือง 1
DONRUNGRUANG 1
157.07 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงกรวดหรือทราย
7 391003060 ทองปริว 2
THONGPRIU 2
87.95 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล บรรทุกรถขุดตักดิน
8 441002104 คุณประพันธ์
KHUNPRAPHAN
297 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
9 391003086 ทองปริว 4
THONGPRIU 4
102.56 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล บรรทุกรถขุดตักดิน
10 201232076 อำพรรุ่งเรือง
AMPHORNRUNGRUANG
175 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงกรวดหรือทราย
11 191088806 รัตนารุ่งโรจน์
RATANARUNGROT
187 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงกรวดหรือทราย
12 251410797 ประเทืองทรัพย์ 7
PRATHUANGSAP 7
311 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
13 251410763 ประเทืองทรัพย์
PRATHUANGSAP
240 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
14 490001692 กอไผ่ 2
308 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
15 490001684 กอไผ่ 1
308 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
16 251410690 ประเทืองทรัพย์ 8
PRATHUANGSAP 8
259 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
17 311400169 โพธิ์จันทร์เจริญทรัพย์
PHOCHANCHAROENSAP
175.91 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงกรวดหรือทราย
18 510082211 สุวัฒนา
326 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
19 391003078 ทองปริว 3
THONGPRIU 3
87.95 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล บรรทุกรถขุดตักดิน
20 391003052 ทองปริว 1
THONGPRIU 1
87.95 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล บรรทุกรถขุดตักดิน
21 251410747 ประเทืองทรัพย์ 10
PRATHUANGSAP 10
193 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
22 490001707 กอไผ่ 3
308 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
23 211232620 ทองทวีทรัพย์
THONGTHAWISAP
183 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงกรวดหรือทราย
24 441002099 เกื้อบุปผา
KUABUPPHA
297 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
25 441002324 เกื้อชาตรี 1
KUACHATRI 1
271 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป