จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564, 00:03:26

จำนวนเรือทั้งหมด 7,005 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
1 606300878 อิงจันทร์
1.34 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
2 546202742 เอ๊นจี่
2.85 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญกีฬา(เรือเร็ว)
3 505150091 สกา
3.27 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญกีฬา(เรือเร็ว)
4 620000898 ชิโร่
3.57 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
5 612000169 ณภัทร 12
5.85 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
6 626700959 ปังกร ฟิชชิ่ง
.86 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา (เรืออื่นๆ)
7 626700941 บีบีบี โบ๊ต
.94 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา (เรืออื่นๆ)
8 597200159 มาลัยทอง 3
MALAITHONG 3
.5 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
9 474300353 ส.วรรณวลัย
SOR.WANWALAI
10.18 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ
10 586706574 สมชัยอนัตน์
1.61 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญกีฬา(เรือเร็ว)
11 606700214 พเยาว์
1.49 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ
12 625400572 จิณณ์
.44 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเจ็ตสกี)
13 595100379 สราวุธ 1
.46 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต เจ็ตสกีเพื่อเช่า
14 626100183 พีท พอร์ช
.47 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเจ็ตสกี)
15 615100780 สราวุธ 2
.46 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต เจ็ตสกีเพื่อเช่า
16 620001179 นกกี้
2.92 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
17 575204056 เวอร์ยาจเจอร์
24 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญกีฬา(ยอร์ช)
18 614300167 ถวัลย์นาวี 111
THAWANNAWEE 111
7.05 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญและกีฬา (เรืออื่นๆ)
19 526780291 เวฟ แดนเซอร์ 1
WAVE DANCER 1
3.28 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต สำราญกีฬา(เรือเร็ว)
20 607100116 ธนโชค
.65 GT เรือกลลำน้ำ สำราญและกีฬา(เรือเจ็ตสกี)
21 587100072 มณีจันทร์ 1
.93 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
22 577100062 เทพภูทอง 3
.43 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
23 577100070 เทพภูทอง 4
.8 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
24 597100016 มณีจันทร์ 2
.94 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)
25 567100183 ครัวกันเอง 1
.57 GT เรือกลลำน้ำ สำราญกีฬา(เจ็ตสกี)