จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564, 01:20:10

จำนวนเรือทั้งหมด 939 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
1 411000596 ศพท.ภก. 2
SOR.PHOR.THOR.PHORKOR. 2
5.02 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
2 321100012 แควน้อย 3
KHAEONOI 3
2.54 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
3 590003823 กฟผ.อุทก 1
2.08 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
4 620001412 สถานีตำรวจนครบาลบวรมงคล
2.74 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
5 606701579 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 312
7.2 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
6 181009216 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 801
TRUATPRAMONG 3
104.49 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
7 500050791 เจ้าท่า 208
12.35 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
8 626300466 กู้ชีพขลุงมูลนิธิ 2
KHLUNGMOONITI RESCUE 2
2.88 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต กู้ภัย
9 626300458 กู้ชีพขลุงมูลนิธิ 1
KHLUNGMOONITI RESCUE 1
2.21 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต กู้ภัย
10 625101063 ปภ.ภก. 12
DPM-PK 12
.62 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
11 625101055 ปภ.ภก. 11
DPM-PK 11
.62 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
12 556701560 ลำน้ำพรม
3.34 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
13 487400120 ลำน้ำพอง 1
1.06 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
14 600000153 น้ำพอง 4
2.72 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
15 561000181 โดมน้อย 1
DOMENOI 1
1.85 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
16 490001210 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 215
5.19 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
17 615100625 ตรวจการณ์ 304
8.92 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
18 536700552 เทศบาลตำบลบางปะกง
4.72 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
19 311000595 เจ้าท่า 45
CHAOTHA 45
19.77 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
20 111008402 เจ้าท่า ส.29
CHAOTHA S.29
.72 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
21 505151982 ศุลกากร 376
CUSTOMS 376
8.35 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
22 626400347 สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น 3
5.7 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
23 624000311 ตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 02
.72 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ
24 181009842 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 802
104.49 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ตรวจการณ์ทางทะเล
25 624000298 เรือตรวจการณ์เกาะหมาก 02
.81 GT เรือกลลำน้ำ ตรวจการณ์ลำน้ำ