จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564, 23:30:48

จำนวนเรือทั้งหมด 235 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
1 422300014 พ.สลักเพชร
POR.SALAKPHET
493.04 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน
2 600001442 รอยัล ทู
ROYAL 2
476 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือโดยสารความเร็วสูง)
3 590004023 รอยัล 1
ROYAL 1
458 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร(เรือโดยสารความเร็วสูง)
4 421000085 มงคลสุวรรณ
MONGKHONSUWAN
240.08 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน
5 466500096 ดีสุวรรณ 9
DISUWAN 9
498 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน
6 411000546 สาธร 2
SATHON 2
33.7 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
7 361005139 เรือด่วนเจ้าพระยา 161
CHAOPHAYA EXPRESS 161
35.86 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
8 361005692 เรือด่วนเจ้าพระยา 164
CHAOPHAYA EXPRESS 164
33.71 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
9 361001672 เรือด่วนเจ้าพระยา 158
CHAOPHAYA EXPRESS 158
36.45 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
10 351001468 เรือด่วนเจ้าพระยา 155
CHAOPHAYA EXPRESS 155
28.75 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
11 361005870 เรือด่วนเจ้าพระยา 169
CHAOPHAYA EXPRESS 169
36.16 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
12 361001664 เรือด่วนเจ้าพระยา 157
CHAOPHAYA EXPRESS 157
31.92 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
13 230836603 วรรณงามนาวา 10
WANNANGAMNAWA 10
20 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
14 342400964 เกียรติวิไลนำโชค
KIETWILAINUMCHOK
12.18 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
15 342600873 มิตรปราณี
MITPRANI
21 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
16 391004008 ครอบครัวขนส่ง 3
KHROPKHRUAKHONSONG 3
17 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
17 391004210 ครอบครัวขนส่ง 24
19 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
18 342400930 โชคนำผล
CHOKNAMPHON
21 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
19 342600904 ช.กิตติวัฒน์ 3
CH.KITTIWAT 3
21 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
20 391004197 ครอบครัวขนส่ง 22
KROBKRUAKHONSONG 22
19 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
21 342601057 อนุวัฒน์รุ่งเรือง
12.45 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
22 342600920 ครอบครัวขนส่ง 44
19 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
23 321000628 นำโชคชัย 5
NAMCHOKCHAI 5
29 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
24 361000870 อรุณชัยทรัพย์รุ่งเรือง
ARUNCHAISAPRUNGRUANG
12.04 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
25 391004155 ครอบครัวขนส่ง 18
KHROPKHRUAKHONSONG 18
19 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร