รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:49:41

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 442300636 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ตราด เมืองท่าออกใบอนุญาต : ตราด
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2561 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/03/2563
ขนาดตันกรอส : 24.76 ขนาดตันเน็ต : 16.84
กว้าง : 4.16 เมตร ยาวตลอดลำ : 15.15 เมตร ยาวฉาก : 14 เมตร ลึก : 1.97 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส