รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 14:11:47

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 453100219 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : นครราชสีมา เมืองท่าออกใบอนุญาต : นครราชสีมา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/11/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/05/2563
ขนาดตันกรอส : 1.77 ขนาดตันเน็ต : 1.21
กว้าง : 1.45 เมตร ยาวตลอดลำ : 5.6 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .95 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ