รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:44:33

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 459201746 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ตรัง เมืองท่าออกใบอนุญาต : ตรัง
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 27/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 20/05/2563
ขนาดตันกรอส : 21 ขนาดตันเน็ต : 14
กว้าง : 3.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 12.07 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ดัน-จูง
เขตการเดินเรือ : ระหว่างจังหวัดกระบี่ ตรัง กับจังหวัดสตูล