รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:10:32

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 451001752 IMO : 8613372
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 14/10/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 13/10/2565
ขนาดตันกรอส : 1324 ขนาดตันเน็ต : 397
กว้าง : 12.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 68.72 เมตร ยาวฉาก : 63.05 เมตร ลึก : 5.2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ประเภทการใช้ : บรรทุกก๊าซเหลว
เขตการเดินเรือ : ตามแผนที่ที่แนบ