รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 14:35:02

รายละเอียด

ภาวนีย์ 2 T.DAMRONGSAMUT 9

เลขทะเบียน : 460000462 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ชลบุรี เมืองท่าออกใบอนุญาต : ชลบุรี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 27/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 26/05/2563
ขนาดตันกรอส : 59 ขนาดตันเน็ต : 35
กว้าง : 5.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 20 เมตร ยาวฉาก : 18.5 เมตร ลึก : 2.5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ