รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 01:30:02

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 466200670 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ระยอง เมืองท่าออกใบอนุญาต : ระยอง
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 05/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : 4.69 ขนาดตันเน็ต : 3.19
กว้าง : 2.3 เมตร ยาวตลอดลำ : 8.4 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร
เขตการเดินเรือ : ภายในจังหวัดระยอง ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 36-63-62/000195 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 20 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 28-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 28-MAR-20