รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 23:57:14

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 466500096 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สมุทรปราการ เมืองท่าออกใบอนุญาต : ตราด
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 11/03/2563 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 10/09/2563
ขนาดตันกรอส : 498 ขนาดตันเน็ต : 308
กว้าง : 15 เมตร ยาวตลอดลำ : 63.15 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2.5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : DB-63-64/000023 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 300 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 11-MAR-20 สิ้นสุดวันที่ : 11-MAR-21