รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:48:35

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 227609584 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สมุทรสงคราม เมืองท่าออกใบอนุญาต : ปัตตานี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2561 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/03/2563
ขนาดตันกรอส : 24.81 ขนาดตันเน็ต : 16.87
กว้าง : 4.3 เมตร ยาวตลอดลำ : 16 เมตร ยาวฉาก : 15 เมตร ลึก : 1.5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส