รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:32:58

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 158002154 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สงขลา เมืองท่าออกใบอนุญาต : สงขลา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 14/09/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 13/09/2565
ขนาดตันกรอส : 36.27 ขนาดตันเน็ต : 24.66
กว้าง : 4.56 เมตร ยาวตลอดลำ : 18.6 เมตร ยาวฉาก : 16.92 เมตร ลึก : 2.19 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 1 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส