รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:28:41

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 474300353 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : นครศรีธรรมราช
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : 10.18 ขนาดตันเน็ต : 6.93
กว้าง : 2.8 เมตร ยาวตลอดลำ : 15.6 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .9 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : MUP-111-6203-0292 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 13 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 30-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 30-APR-20