รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:31:17

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 485300285 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ระนอง เมืองท่าออกใบอนุญาต : ระนอง
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : 18.11 ขนาดตันเน็ต : 12.33
กว้าง : 3.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 18.55 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.34 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 18 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 08628-19701/POL/000238-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 30 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 29-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 29-MAR-20