รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:05:31

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 482300537 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : นนทบุรี เมืองท่าออกใบอนุญาต : นนทบุรี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : .7 ขนาดตันเน็ต : .46
กว้าง : 1.1 เมตร ยาวตลอดลำ : 6.79 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .36 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร(เพลาใบจักรยาว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : MUP-111-6203-0365 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 4 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 01-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 01-APR-20