รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 14:06:37

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 490000337 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : พระนครศรีอยุธยา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 16/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 15/05/2563
ขนาดตันกรอส : 40.9 ขนาดตันเน็ต : 27.81
กว้าง : 4.8 เมตร ยาวตลอดลำ : 17 เมตร ยาวฉาก : 15.5 เมตร ลึก : 2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ