รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:19:26

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 490001210 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : ชุมพร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 25/03/2563 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 04/06/2563
ขนาดตันกรอส : 5.19 ขนาดตันเน็ต : 3.53
กว้าง : 2.46 เมตร ยาวตลอดลำ : 8.15 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.22 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ทางทะเล
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ