รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:03:51

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 490001684 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กลุ่มตรวจการเดินเรือ
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 27/09/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 21/09/2565
ขนาดตันกรอส : 308 ขนาดตันเน็ต : 262
กว้าง : 8.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 30 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 3.8 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : ลำเลียงสินค้าทั่วไป
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ