รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:47:01

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 490001993 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 10/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2563
ขนาดตันกรอส : 174.21 ขนาดตันเน็ต : 0
กว้าง : 10 เมตร ยาวตลอดลำ : 24.9 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2.2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : ลำเลียงสินค้าทั่วไป
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส