รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:18:40

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 506250080 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ระยอง เมืองท่าออกใบอนุญาต : ระยอง
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 05/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 2.63 ขนาดตันเน็ต : 1.79
กว้าง : 1.8 เมตร ยาวตลอดลำ : 6.3 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
เขตการเดินเรือ : ภายในจังหวัดระยอง ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 36-63-62/000194 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 12 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 28-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 28-MAR-20