รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:45:26

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 487400138 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ขอนแก่น เมืองท่าออกใบอนุญาต : ขอนแก่น
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/05/2563
ขนาดตันกรอส : 4.23 ขนาดตันเน็ต : 2.9
กว้าง : 2.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 6.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ