รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:57:02

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 491501093 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : แพร่ เมืองท่าออกใบอนุญาต : แพร่
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 10/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2563
ขนาดตันกรอส : .38 ขนาดตันเน็ต : .25
กว้าง : 1.1 เมตร ยาวตลอดลำ : 5.1 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .45 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ