รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564, 01:18:56

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 505150091 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ภูเก็ต เมืองท่าออกใบอนุญาต : ภูเก็ต
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 3.27 ขนาดตันเน็ต : 2.22
กว้าง : 2.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 6.3 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .8 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สำราญกีฬา(เรือเร็ว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : MUP-111-6203-0350 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 0 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 28-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 28-MAR-20