รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:49:25

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 500052094 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 10/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2563
ขนาดตันกรอส : 23 ขนาดตันเน็ต : 7
กว้าง : 3.71 เมตร ยาวตลอดลำ : 15 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.83 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ส่งกำลังบำรุง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 18 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : UP-I-62054101 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 5 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 10-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 10-APR-20